Drangedal Produkter AS - En aktiv og levende attføringsbedrift 

Ta kontakt

Drangedal produkter AS er et aksjeselskap som eies av Drangedal kommune.

Bedriften ble opprettet i 1996 og ble Equass-sertifisert første gang høsten 2011.

Les mer om oss

Selskapets formål

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Arbeidet skal bidra til å utvikle resurser hos deltakere gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte arbeidstaker.

Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA), for yrkeshemmede som har trygd som livsgrunnlag. Vi er også opplæringsbedrift for lærekandidater. Bedriften tilrettelegger også arbeidsoppgaver for personer som trenger mye oppfølging.

Våre tjenester består i produksjon av varer og tjenester som til enhver tid forsøkes tilpasset best mulig til våre arbeidstakeres evner og muligheter, samtidig som produksjonen skal sørge for tilfredsstillende inntjening til driften av selskapet. Bedriften får tilskudd fra Drangedal kommune, staten og har egen inntjening som grunnlag for bedriften. I dag har bedriften i alt 6 ansatte.

Selskapets formål er å være tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarked.

Se våre produkter her

 Våre åpningstider

Mandag - Fredag

08:00 - 15:00