Selskapets formål er å være tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarked

Ta kontakt

Formål

Selskapets formål er å være tjenesteleverandør av arbeidsmarkedstiltak for mennesker som av ulike årsaker er falt ut av eller ikke kommet inn i det ordinære arbeidsmarked. Selskapets tjenester tilpasses de lokale behov, som defineres av Drangedal kommunen i nært samarbeid med NAV lokalt og næringslivet forøvrig.

Visjon

Drangedal Produkter har som visjon:

 • Å være en arena for utvikling av kompetanse og livskvalitet
 • Å jobbe for våre overordne verdiene
  • Utvikling
  • Felleskap
  • Trygghet
  • Respekt
 • Utvikling
 • Felleskap
 • Trygghet
 • Respekt
 • Å ha fokus på: effektivt attføringsarbeid gjennom sysselsetting basert på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet.

Etikk

Etisk kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for at samfunnet skal ha tillitt til oss. Ved å fastsette etiske retningslinjer, markerer vi at det å være ansatt innebærer en forpliktelse til å opptre etisk forsvarlig.

Etikk og verdier

De etiske retningslinjer har sine utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer, som rettferdighet, lojalitet, ærlighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. De etiske retningslinjene er også sterkt knyttet til bedriftens overordnede verdier: utvikling fellesskap, respekt og trygghet.